ब ला त्का री हो’स् तँ भ’न्दै मु’ख्यम’न्त्रीको का’र्यालय अ’गाडि प्र’दर्शन’

धनगढी: देशभरी ब ला त्का रका घ ट नामा बृ द्धि भएको भन्दै धनगढीमा विरोध प्रदर्शन भएको छ। ब ला त्का रका घ टना वृद्धि भइरहेको बेला य स्ता घ टनामा संलग्नलाई क डा का रबा हीको माग गर्दै शु क्रबार मु ख्यम न्त्री कार्यालय अगाडि प्रदर्शन गरिएको हो। स्थानीय ३० जना युव तीहरुले का लो कप डा लगा एर तथा हा त र आँ खामा का लो पट्टी बाँ धेर वि रोध जनाए का थिए। उ नीहरुले ‘अ झै कति स हने’, ‘नो मिन्स नो, ‘इट वाज नट हर ड्रेस इट वाज योर इ भिल मा इण्ड’ लगा यतका नारा ले खिए का प्ले कार्डस हित प्र र्दशन गरेका थिए। साथै उनीहरुले ‘राज्य बलात्कारी होस् तँ’ भन्दै बाजास हित नारा समेत लगा एका थिए। वि रोध का र्यक्रममा बो लन्या थ लीले स हकार्य ग रेको थियो। ****सुदुर समाज ****थप भिडियो” हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोस’, ******

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

Loading...
error: Content is protected !!